phân loại trái phiếu

Những điều cần biết về trái phiếu và đặc điểm phân loại

Chứng khoán Cổ phiếu - Trái phiếu
Mất:5 phút, 21 giây để đọc

Hầu hết mọi người đã nghe nói về trái phiếu, nhưng ít người có thể hiểu rõ ràng các chi tiết của loại hình kinh doanh này. Bài viết dưới đây của Joon sẽ làm rõ khái niệm trái phiếu là gì? Đặc điểm và phân loại được trái phiếu cho các bạn.

Trái phiếu được hiểu là cái gì?

Trái phiếu có nghĩa là công ty phát hành có nghĩa vụ thanh toán cho người sở hữu trái phiếu một số tiền xác định (mệnh giá của trái phiếu) vào một thời điểm xác định và một lợi tức xác định.

Trái phiếu được hiểu là cái gì?

Trái phiếu có đặc điểm gì?

Người phát hành trái phiếu có thể là công ty (được gọi là trái phiếu công ty) hoặc các tổ chức công cộng của chính phủ, chẳng hạn như kho bạc (gọi là trái phiếu kho bạc) hoặc chính phủ (gọi là trái phiếu hoặc trái phiếu). Biểu quyết của chính phủ). Bất kỳ cá nhân nào doanh nghiệp hay chính phủ nào cũng có thể mua trái phiếu. Trên trái phiếu, nếu tên trái chủ có thể được viết, nó được gọi là trái phiếu có ghi danh hoặc trái phiếu không ghi tên, nó được gọi là trái phiếu vô danh. 

Trái phiếu có đặc điểm gì?

Trái chủ là người cho công ty phát hành trái phiếu vay tiền. Trái chủ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Bên vay sử dụng hiệu quả khoản vay. Người phát hành phải có nghĩa vụ trả nợ theo đúng cam kết trong hợp đồng vay. Nguồn lãi do trái phiếu cung cấp là cố định và thường xuyên, không liên quan gì đến kết quả kinh doanh.

Bản chất trái phiếu là chứng khoán nợ, do đó trường hợp công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ phần của công ty trước hết phải được thanh toán cho những người nắm giữ trái phiếu trước như một nghĩa vụ bắt buộc. Sau khi trả nợ trái phiếu, cổ phần mới được chia cho các cổ đông.

Phân loại rõ về trái phiếu

Việc phân loại trái phiếu sẽ theo các tiêu chí khác nhau như: Người phát hành, lợi tức, mức độ đảm bảo thanh toán, hình thức và tính chất trái phiếu.

Theo người phát hành

Trái phiếu của Chính phủ: Đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ, Chính phủ phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế, xã hội. Chính phủ luôn được coi là Nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Vì vậy, trái phiếu Chính phủ được coi là loại chứng khoán có ít rủi ro nhất.

Trái phiếu của doanh nghiệp: Là những trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành để tăng vốn hoạt động. Trái phiếu doanh nghiệp có nhiều loại và rất đa dạng.

Trái phiếu của ngân hàng và các tổ chức tài chính: Các tổ chức này có thể phát hành trái phiếu để tăng thêm vốn hoạt động.

Lợi tức trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.

Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.

Trái phiếu có lãi suất bằng không: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

Trái phiếu bảo đảm: Là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

Trái phiếu có tài sản cầm cố: Là loại trái phiếu bảo đảm; bằng việc người phát hành cầm cố một bất động sản; để bảo đảm thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị tài sản cầm cố lớn hơn; tổng mệnh giá của các trái phiếu phát hành để đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.

trái phiếu

Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành thường; là đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng; mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.

Trái phiếu không bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản; làm vật bảo đảm mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành.

Dựa vào hình thức trái phiếu

Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua; và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi. Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên của người mua; và trong sổ sách của người phát hành.

Dựa vào tính chất trái phiếu

Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần; mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.

Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền; mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty. Trái phiếu có thể mua lại: Là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành; được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Trên đây là bài viết phân tích trái phiếu là gì? Đặc điểm và phân loại trái phiếu. Nếu có thắc mắc hay muốn đọc thêm về thông tin cổ phiếu – trái phiếu thì hãy truy cập vào Joon nhé. 

Nguồn: lawkey.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài đặc sắc