Doanh nghiệp FDI trên thị trường cần được kiểm soát chặt chẽ hơn

Doanh nghiệp Kinh tế
Mất:3 phút, 54 giây để đọc

Việc quản lý thị trường bán buôn, bán lẻ trong nước chưa thực sự thống nhất, việc tuân thủ quy định trong hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa hiệu quả. Doanh nghiệp bán lẻ trong nước chưa có các biện pháp hỗ trợ thích hợp cho việc phát triển và mở rộng hệ thống.

Công tác quản lí chưa thống nhất

Thị trường phân phối bán buôn và bán lẻ của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều tiềm năng. Đặc biệt là các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết và định hướng của lĩnh vực sản xuất. Trong quá trình đàm phán gia nhập các điều ước quốc tế. Lĩnh vực mở cửa thị trường, phân phối, bán lẻ luôn nhạy cảm và mở cửa theo lộ trình. Việt Nam có nhiều biện pháp kiểm soát cụ thể.

Doanh nghiệp FDI trên thị trường cần được kiểm soát chặt chẽ hơn

Thực tế quản lý thị trường thứ cấp bán buôn, bán lẻ trong nước cho thấy. Nhận thức của các bộ, ngành, địa phương về mở cửa thị trường chưa thực sự đồng đều. Việc thực hiện các thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) ở nhiều vùng còn mang tính hình thức. Chưa đánh giá một cách thận trọng và kín đáo. Việc kiểm soát tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các công ty. Phân phối điện có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa hiệu quả. Và chưa có sự hỗ trợ hợp lý cho các công ty trong nước phát triển và mở rộng hệ thống phân phối điện trong nước.

Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra

Trong thời gian tới, các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Cần rà soát, sửa đổi các luật và quy định liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời khuyến khích thực hiện, nhất là mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các tập đoàn kinh tế đầu tư nước ngoài, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy hoạch. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ pháp luật đầu tư và lộ trình, cam kết quốc tế. Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ.

Doanh nghiệp FDI trên thị trường cần được kiểm soát chặt chẽ hơn

Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán buôn, bán lẻ của nhà đầu tư. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về thuế, giá. Để ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn thuế và thực hiện truy thu thuế theo đúng quy định. Chia sẻ kết quả thanh tra, kiểm tra để các Bộ, ngành, địa phương làm cơ sở xem xét. Cấp phép doanh nghiệp FDI thành lập cơ sở bán lẻ mới.

Hoàn chỉnh các dự thảo, Nghị định

Cụ thể, bổ sung nguyên tắc xem xét, cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa hoặc hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ tại Việt Nam trong trường hợp chưa cam kết hoặc mở rộng hơn. Nhanh hơn so với cam kết quốc tế theo hướng không nới lỏng hơn các điều kiện. Mở rộng hơn, sớm hơn cam kết quốc tế. Chỉ xem xét, cho phép vượt cam kết đối với trường hợp thật sự mang lại lợi ích đáng kể cho ta. Và quy định cụ thể các tiêu chí để đánh giá lợi ích này.

Doanh nghiệp FDI trên thị trường cần được kiểm soát chặt chẽ hơn

Hạn chế tối đa việc xem xét, cấp phép cho cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được bán lẻ những mặt hàng ta không cam kết. Việc xem xét, cấp phép cần gắn với việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Có cam kết hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.

Bổ sung quy định kiểm soát đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thành lập, góp vốn, mua lại các tổ chức kinh tế hoạt động bán lẻ tại thị trường trong nước. Bổ sung quy định về quản lý, thành lập cơ sở bán buôn hàng tiêu dùng.

JOON sẽ luôn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về các doanh nghiệp.

Nguồn: viettimes.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài đặc sắc